Privacy en persoonsgegevens

Droomvallei Uitgeverij, KvK 50470957
BTW nummer NL001681793B10
Pa Konijnenberg 98b  Postbus 8579 4825 BE Breda info@droomvalleiuitgeverij.nl
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Droomvallei uitgeverij gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u in het kader van uw bestelling aan ons verstrekt.
Wij gebruiken deze alleen voor het afhandelen van uw bestelling en voor onze facturenadministratie.
De gegevens worden zeker niet gebruikt voor reclamedoeleinden. Verkopen van de gegevens aan derden is voor Droomvallei uitgeverij niet aan de orde.
Voor het verzenden van de boeken wordt meestal gebruik gemaakt van een derde partij. De verzendbewijzen worden maximaal 2 jaar bewaard (het lopende jaar en het voorgaande jaar) om aflevering van de bestelling aan te kunnen tonen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Droomvallei Uitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Deze gegevens slaan wij op voor de duur dat wij onze boekhouding moeten bewaren om aan de fiscus te kunnen tonen.

Er worden geen IP-adressen en dergelijke opgeslagen. We maken beperkt gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en blijven 26 maanden bewaard. Er is geen pixel geplaatst op de website. 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via droomvalleiuitgeverij@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De gegevens zijn opgeslagen op de server van onze webhoster en een kopie op onze eigen server voor de boekhouding.
Het aantal personen die toegang hebben tot deze gegevens is zeer beperkt. Met hen hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
In deze verwerkingsovereenkomst is geregeld da men geen gebruik en/of misbruik mag maken van deze gegevens, niet mag doorzoeken en/of aan derden verstrekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Droomvallei Uitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Droomvallei Uitgeverij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Droomvallei Uitgeverij) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Droomvallei Uitgeverij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar droomvalleiuitgeverij@live.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Droomvallei Uitgeverij zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Droomvallei Uitgeverij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Droomvallei Uitgeverij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We maken gebruik van een beveiligde website. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via droomvalleiuitgeverij@live.nl

 

De waardering van droomvalleiuitgeverij.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 160 reviews.
Scroll naar boven